Rhowch sylw i archebion ymlaen llaw!

Mae gennym hefyd gynhyrchion yn ein siop a gaiff eu rhyddhau yn ystod yr wythnosau neu'r misoedd nesaf ac maent eisoes yn eu cynnig ar werth. Gwnewch yn siŵr wrth roi eich archeb nad ydych yn cymysgu'r eitemau hyn gyda'r rhai sydd ar gael eisoes gan nad ydym fel arfer yn llongio hyd nes bod yr holl eitemau ar gael. Mae hyn hefyd yn berthnasol i archebion cyn y dyddiadau rhyddhau gwahanol. Os ydych chi eisiau dosbarthiadau rhannol, rhowch wybod i ni.

Dewis gwallgofrwydd!

1111

Erthygl yn y siop