Thov them sai sai rau kev txiav txim ua ntej!

Peb kuj muaj cov khoom nyob rau hauv peb lub khw uas yuav raug tso tawm hauv ob peb lub asthiv lossis lub hlis tom ntej thiab twb muab lawv muag. Thov nco ntsoov tias thaum koj tso koj daim ntawv hais tias koj tsis muab cov khoom no nrog cov uas twb muaj lawm thaum peb feem ntau tsis txog thaum txhua yam khoom muaj. Qhov no kuj siv rau kev txiav txim ua ntej nrog cov hnub sib txawv. Yog tias koj xav tau cov khoom xa tawm, thov qhia rau peb paub.

Insanity xaiv!

1111

Tshooj hauv khw