1. Ime in kontaktni podatki odgovorne osebe

Ta pravilnik o zasebnosti zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov na spletni strani pano.city Marketing GmbH.

Odgovorni: Steffen Ducke, Windmühlenbergstraße 20, 38259 Salzgitter (steffen.ducke@panocity.de 05341-22 54 214)

 1. Obseg in namen obdelave osebnih podatkov

Pokličite spletno mesto

Ko je dostop do te spletne strani, spletni brskalnik, ki ga uporablja obiskovalec, samodejno pošlje podatke na strežnik te spletne strani in ga shranjuje za omejeno časovno obdobje v datoteko dnevnika. Do samodejnega izbrisa so naslednji podatki shranjeni brez nadaljnjega vnosa obiskovalca:

 • IP-naslov obiskovalčeve naprave,
 • Datum in čas dostopa obiskovalca,
 • Ime in URL strani, do katere dostopa obiskovalec,
 • Spletna stran, iz katere obiskovalec dostopa do spletnega mesta (tako imenovani URL napotitelja),
 • Brskalnik in operacijski sistem obiskovalčevega terminala ter ime ponudnika dostopa, ki ga uporablja obiskovalec.

Obdelava teh osebnih podatkov je v skladu s Člen 6 para 1 stavek 1 črka f) DSGVO utemeljeno. Družba ima legitimen interes za obdelavo podatkov za namene

 • hitro vzpostaviti povezavo s spletno stranjo podjetja,
 • da bi omogočili uporabniku prijazno uporabo spletne strani
 • za odkrivanje in zagotavljanje varnosti in stabilnosti sistemov in
 • za olajšanje in izboljšanje upravljanja spletne strani.

Obdelava ni izrecno namenjena pridobivanju znanja o osebi obiskovalca spletnega mesta.

 1. Razkritje podatkov

Osebni podatki bodo posredovani tretjim osebam, če

 • v skladu s členom 6, odstavek 1, stavek 1, črka a) je bil za GDPR izrecno privoljen s strani posameznika,
 • razkritje v skladu s čl. 6 para. 1 nastavite 1 dobesedno. f) DSGVO za se zahteva uveljavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov in ni razloga za domnevo, da je oseba prevladujoči legitimni interes za nerazkritje njihovih podatkov,
 • za prenos podatkov v skladu s členom 6, odstavek 1, stavek 1, črka c) DSGVO, obstaja zakonska obveznost, in / ali
 • to zahteva člen 6, točka 1, stavek 1, črka b) BDP, za izpolnitev pogodbenega razmerja z osebo, na katero se podatki nanašajo.

V drugih primerih se osebni podatki ne bodo razkrivali tretjim osebam.

 1. Piškotki

Piškotki se uporabljajo na spletni strani. To so paketi podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom korporacijske spletne strani in brskalnikom obiskovalca. Te so shranjene ob obisku spletnega mesta naprav, ki se uporabljajo v vsakem primeru (osebni računalnik, prenosni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.). Piškotki ne morejo povzročiti škode na uporabljenih napravah. Zlasti ne vsebujejo virusov in drugih zlonamernih programov. V piškotkih se shranijo informacije, od katerih vsak izhaja v povezavi s specifičnim uporabljenim terminalom. Družba v nobenem primeru ne more takoj pridobiti znanja o identiteti obiskovalca na spletni strani.

Piškotki se v veliki meri sprejemajo glede na osnovne nastavitve brskalnika. Nastavitve brskalnika je mogoče nastaviti tako, da se piškotki na uporabljenih napravh ne sprejmejo ali da se pred uvedbo novega piškotka predloži posebno obvestilo. Vendar pa je treba opozoriti, da lahko zaradi deaktiviranja piškotkov ne uporabijo vse funkcije spletnega mesta na najboljši možni način.

Uporaba piškotkov služi bolj udobni uporabi spletne ponudbe podjetja. Tako lahko na primer piškotke v seji uporabite za ugotavljanje, ali je obiskovalec že obiskal posamezne strani na spletnem mestu. Ko zapustite spletno mesto, se ti piškotki seje samodejno izbrišejo.

Za izboljšanje uporabnosti se uporabljajo začasni piškotki. Shranjeni so na napravi obiskovalca za začasno obdobje. Ko je spletno mesto ponovno obiskano, samodejno prepozna, da je obiskovalec že obiskal spletno mesto v zgodnejši čas in kakšne vnose in nastavitve je bilo storjeno, da jih ni treba ponoviti.

Piškotki se uporabljajo tudi za analizo pogledov spletnih strani v statistične namene in za izboljšanje ponudbe. Ti piškotki omogočajo, da se v novem obisku samodejno prepozna, da je obiskovalec že dostopal do spletne strani. Samodejno brisanje piškotkov poteka tukaj po določenem času.

Se obdelujejo s pomočjo piškotkov podatke za namene zgoraj opisanih za zaščito legitimnih interesov družbe v skladu s čl. 6 odst. 1 1 stavka dobesedno. F) DSGVO upravičena.

 1. Vaše pravice kot zadevna oseba

Kar se vaši osebni podatki obdelujejo med obiskom našega spletnega mesta, imate naslednje pravice kot "posameznik, na katerega se podatki nanašajo" v smislu BDP:

Podatki 5.1

Lahko nas vprašate, ali nam osebne podatke obdelujejo. Ne Prav tam, če so informacije iz drugih razlogov, predvsem zaradi prevladujočega legitimnih interesov tretje osebe, mora biti skrivnost. Odstopa lahko obstaja dolžnost, da zagotovi informacije, ko zlasti odtehtajo upošteva nevarnost škode za svoje interese preko deleža v tajnosti. Pravica do obveščenosti je izključena tudi, če se podatki samo zato shraniti, ker jim je dovoljeno z zakonom ali zakonskimi roki hrambe ne bo izbrisanih ali uporablja izključno za namene varstva podatkov ali nadzora varstva podatkov, če bi posredovanje informacij zahtevajo nesorazmeren napor in obdelavo za druge namene je izključena z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi. pravica do informacij ni izključena, dokler je v vašem primeru in vaše osebne podatke, bodo obdelani pri nas, lahko zahteva informacije od nas naslednje podatke:

 • Namen obdelave,
 • Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujete,
 • Prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so razkriti vaši osebni podatki, zlasti prejemnikom v tretjih državah,
 • če je mogoče, načrtovano trajanje, za katerega bodo shranjeni vaši osebni podatki, ali če to ni mogoče, merila za določitev obdobja hrambe,
 • pravico do popravka ali izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, ali pravice do ugovora s takšno obdelavo;
 • obstoj pravice do pritožbe nadzornemu organu za varstvo podatkov,
 • če osebni podatki niso bili zbrani od vas kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, informacije, ki so na voljo o izvoru podatkov,
 • obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem in pomembnimi informacijami o vključeni logiki ter posledicami in posledicami avtomatskega odločanja, kjer je to primerno;
 • če je potrebno, v primeru prenosa do prejemnikov v tretjih državah, razen odločbo Evropske komisije o ustreznosti varstva po čl. 45 odst. 3 DSGVO sedanje informacije o gem ki ustreznimi jamstvi. Člen 46 para. 2 DSGVO je namenjen varstvu osebnih podatkov.

Popravek in zaključek 5.2

Če ugotovite, da imamo netočne osebne podatke, lahko od nas zahtevamo, da nemudoma popravite te napačne podatke. V primeru nepopolnih osebnih podatkov o vas lahko zahtevate dokončanje.

Črtanje 5.3

Imate pravico do brisanja ( "pravica biti pozabljen"), pod pogojem, da obdelava ni za uveljavljanje pravice do svobode izražanja, pravica je na informacijah ali za izpolnitev pravne obveznosti ali izvajanje naloge, ki so v javnem interesu, je potrebna in eno od naslednjega je res:

 • Osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili obdelani.
 • Utemeljitev obdelave je bila samo vaše soglasje, ki ste ga preklicali.
 • Nasprotovali ste obdelavi vaših osebnih podatkov, ki smo jih objavili.
 • Nasprotovali ste obdelavi osebnih podatkov, ki nam niso razkriti, in ni legitimnih razlogov za obdelavo.
 • Vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
 • Črtanje osebnih podatkov je potrebno za izpolnjevanje zakonske obveznosti, za katero smo predmet.

Nobenega zahtevka za izbris ni, če v primeru zakonite neavtomatske obdelave podatkov izbris ni mogoč ali je mogoče le z nesorazmerno visokimi izdatki zaradi posebne narave prostora za shranjevanje in je zanimanje za brisanje majhno. V tem primeru se izbris nadomesti z omejitvijo obdelave.

Omejitev obdelave 5.4

Morda boste morali omejiti obdelavo, če velja katero koli od naslednjih dejanj:

 • Zavračate natančnost vaših osebnih podatkov. Omejitev se lahko v tem primeru zahteva v času, ki nam omogoča preverjanje točnosti podatkov.
 • Obdelava je nezakonita in zahtevate namesto izbrisa omejitev uporabe vaših osebnih podatkov.
 • Vaši osebni podatki nam ne bodo več potrebni za obdelavo, ki jo boste morda morali uveljavljati, uveljavljati ali braniti svoje pravice.
 • Imaš protislovni dragulj. Art. 21 para 1 DSGVO je vstavljen. Omejitev obdelave je lahko potrebna, če ni prepričana, da so naši upravičeni razlogi večji od vaših razlogov.

Omejevanje obdelavo pomeni, da se osebni podatki obdelujejo le s soglasjem, ali pa za uveljavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito drugo osebo ali pravic subjekta ali zaradi razlogov bistvenega javnega interesa. Preden odpravimo omejitev, moramo o tem obvestiti vas.

5.5 protislovje

Pod pogojem, da obdelava umetnosti. 6 odst. 1 nastavite 1. E) DSGVO (izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvrševanju javne oblasti) ali umetnosti. 6 odst. 1 nastaviti 1 dobesedno. F) DSGVO (pravni interes osebe, odgovorne ali tretja oseba), imate pravico, da kadar koli nasprotujete obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas zaradi vašega posebnega položaja. To velja tudi za tip. 6 Abs. 1 nastavite 1. E) ali dobesedno. F) DSGVO temelji profiliranje. Po uveljavitvi pravice do mi ne obdeluje osebne podatke, razen če se lahko dokaže, zakonitih in nujnih razlogov za obdelavo, ki odtehta svoje interese, pravice in svoboščine, ali obdelava je za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene lastnega oglaševanja podjetja. Po uveljavljanju te pravice do ugovora ne bomo več uporabljali osebnih podatkov za namene oglaševanja v podjetju.

Imate možnost neuradnega obveščanja ugovora po telefonu ali elektronski pošti ali na našem poštnem naslovu, navedenem na začetku tega pravilnika o zasebnosti.

Preklic odobritve 5.6

Imate pravico, da kadar koli prekličete soglasje z učinkom za prihodnost. Preklic odobritve je mogoče posredovati po telefonu ali po elektronski pošti ali na neformalnem poštnem naslovu. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je potekala na podlagi privolitve do prejema preklica. Po prejemu preklica je bila nastavljena obdelava podatkov, ki je temeljila izključno na vaši privolitvi.

Pritožba 5.7

Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov, ki je v pristojnosti vašega stalnega prebivališča ali zaposlitve ali kraja domnevne kršitve.

 1. Stanje in posodobitev tega pravilnika o zasebnosti

Ta pravilnik o zasebnosti ima status 17. Maj 2018. Pridržujemo si pravico, da pravočasno posodabljamo politiko zasebnosti, da izboljšamo zasebnost in / ali jo prilagodimo spremembam regulativne prakse ali jurisdikcije.