Odstop

Imate pravico do odstopa od pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razloga to pogodbo.

Obdobje preklica je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi, ki ni prevoznik, imela ali je prevzela zadnje blago.

Da uveljavljajo svojo pravico do odstopa od pogodbe, moraš (pano.city Marketing GmbH, Windmühlenberg ulici 20, 38259 Salzgitter, Telefon: 05341 22542-14, e-mail: info@panocity.de). Z jasno izjavo (npr s Pošte, faksa ali e-pošte) o vaši odločitvi za preklic te pogodbe. Uporabite priloženi obrazec za umik, ki ga ni potrebno.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Če odstopi od te pogodbe, smo pripravili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen za dodatne stroške, ki izhajajo iz dejstva, da ste se odločili za drugačen način dostave, kot jih ponujamo, in poceni dostavo imajo) takoj vrniti najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je prejela uradno obvestilo o svoji odpovedi te pogodbe z nami na. Za ta odplačila, ki jih uporabljamo na enak način plačila, ki ste ga uporabili v izvirni transakciji, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; Za te povračilne stroške vam v nobenem primeru ne bodo zaračunane. Mi lahko zadrži povračilo, dokler smo prejeli vrnjenega blaga ali dokler ste dokazali, da ste blago poslali nazaj, kar je prej.

Blago nam morate vrniti takoj in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko nas obvestite o preklicu te pogodbe. Rok je izpolnjen, če pošljete blago pred rokom štirinajstih dni. Imate neposredne stroške vračila blaga.

Morate le, da plača za zmanjšano vrednost blaga, kadar je izguba vrednosti zaradi potreben za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga ravnanje.

Izključitev pravice do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa ne obstaja s pogodbami

  • za dobavo blaga, ki ni montažno, in za izdelavo katerega je posamezna izbira ali zagotavljanje s strani potrošnika verodostojna ali je jasno prilagojena osebnim potrebam potrošnika,
  • za dostavo blaga, ki se lahko hitro pokvari ali katerega rok veljavnosti bo hitro presežen,
  • za dobavo zapečatenega blaga, ki ni primeren za vrnitev zaradi zdravja ali higiene, če je bil pečat odstranjen po dostavi,
  • za dobavo blaga, če so bili zaradi svoje narave neločljivo pomešani z drugim blagom po dobavi,
  • za dobavo zvočnih ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zaprti embalaži, ko je bil pečat odstranjen po dostavi,
  • za dobavo časopisov, periodičnih publikacij ali revij, z izjemo naročniških pogodb,
  • za dobavo alkoholnih pijač, je bila cena dogovorjena v pogodbi, vendar pa se lahko zagotovijo prej kot 30 dni po sklenitvi pogodbe, in sedanjo vrednostjo nihanj na trgu je odvisna od nadzora podjetnika.

———————————————————————————————————————————

umik oblika

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte Dieses Formular aus und sporocilo Sie es zurück.)

An

pano.city Marketing GmbH

Vetrnica gorske ceste 20

Solarna mreža 38259

Telefon: 05341 22 54 214

E-Mail: info@herocity.de:

S tem obvesti (e) I / smo (*) umakne iz mojega / našega (*) pogodbe, sklenjene za nakup naslednjega blaga (*) / doseganje naslednje storitve (*)

Naročeno dne (*) / prejeto dne (*)

Ime potrošnika (-ov)

Naslov potrošnika (-ov)

Potrošnik (-i) (le, če je bil obveščen na papirju)

datum

_____________________________________

(*) Unzutreffendes streichen.

-------------------------------------------

Konec preklica