சிம்மாசனத்தின் விளையாட்டு ஒட்டும் குறிப்புகள் தடுப்பு லானிஸ்டர்

RRP: 3,95 2,99

கேம் ஆப் த்ரோன்ஸ் ஆல்பங்கள் & ஸ்டிக்கர்கள்

ஒட்டும் குறிப்புகளுடன் அதிகாரப்பூர்வமாக உரிமம் பெற்ற தொகுதி.

டெலிவரி நேரம்: ஏறத்தாழ 29 - 29 நாட்கள்

கேம் ஆப் த்ரோன்ஸ் ஆல்பங்கள் & ஸ்டிக்கர்கள்

ஒட்டும் குறிப்புகளுடன் அதிகாரப்பூர்வமாக உரிமம் பெற்ற தொகுதி.

கூடுதல் தகவல்

எடை 46 கிராம்
Große 3.95 செ.மீ.