మార్వెల్ ఎవెంజర్స్ రంగు గ్లాస్ కెప్టెన్ అమెరికాను మార్చడం

RRP: 8,99 6,99

గ్లాసెస్ & కోస్టర్స్ ఎవెంజర్స్. ది

- రంగు మార్పు ప్రభావం ముద్రించిన గాజు
- అధికారికంగా లైసెన్స్
- సామర్థ్యం: XXL లీటరు

శ్రద్ధ: డిష్వాషర్ సురక్షితం కాదు!

స్టాక్ లేదు

ఐటం నెంబర్: PP2986MA వర్గం: , కీవర్డ్:

గ్లాసెస్ & కోస్టర్స్ ఎవెంజర్స్. ది

- రంగు మార్పు ప్రభావం ముద్రించిన గాజు
- అధికారికంగా లైసెన్స్
- సామర్థ్యం: XXL లీటరు

శ్రద్ధ: డిష్వాషర్ సురక్షితం కాదు!

అదనపు సమాచారం

బరువు 427 గ్రా