గ్లాసెస్ షాట్ చేసిన డాక్టర్ XXX ప్యాకర్ Tardis & Dalek

RRP: 8,95 7,99

గ్లాసెస్ & కోస్టర్స్ డాక్టర్ హూ

- ప్యాక్ కలిగి: 2 ముద్రిత షాట్ అద్దాలు
- అధికారికంగా లైసెన్స్

శ్రద్ధ: డిష్వాషర్ సురక్షితం కాదు!

స్టాక్ లేదు

ఐటం నెంబర్: ZLTDDR361 వర్గం: , కీవర్డ్:

గ్లాసెస్ & కోస్టర్స్ డాక్టర్ హూ

- ప్యాక్ కలిగి: 2 ముద్రిత షాట్ అద్దాలు
- అధికారికంగా లైసెన్స్

శ్రద్ధ: డిష్వాషర్ సురక్షితం కాదు!

అదనపు సమాచారం

బరువు 332 గ్రా