కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ బ్లాక్ ఆప్స్ X గ్లాస్ స్కల్

RRP: 9,99 8,99

గ్లాసెస్ & కోస్టర్స్ డ్యూటీ కాల్

- ముద్రించిన గాజు
- అధికారికంగా లైసెన్స్
- సామర్థ్యం: XXL లీటరు

శ్రద్ధ: డిష్వాషర్ సురక్షితం కాదు!

డెలివరీ సమయం: ప్రారంభంలో 07 / 2020

ఐటం నెంబర్: GE3605 వర్గం: , కీవర్డ్:

గ్లాసెస్ & కోస్టర్స్ డ్యూటీ కాల్

- ముద్రించిన గాజు
- అధికారికంగా లైసెన్స్
- సామర్థ్యం: XXL లీటరు

శ్రద్ధ: డిష్వాషర్ సురక్షితం కాదు!

అదనపు సమాచారం

బరువు 338 గ్రా
GROSSE 9.99 సెం.మీ.