బాట్మాన్ గాజు లోగో

RRP: 9,99 7,99

గ్లాసెస్ & కోస్టర్స్ DC కామిక్స్

- ముద్రించిన గాజు
- అధికారికంగా లైసెన్స్
- సామర్థ్యం: XXL లీటరు

డెలివరీ సమయం: END 07 / 2020

ఐటం నెంబర్: PP4381BM వర్గం: , కీవర్డ్:

గ్లాసెస్ & కోస్టర్స్ DC కామిక్స్

- ముద్రించిన గాజు
- అధికారికంగా లైసెన్స్
- సామర్థ్యం: XXL లీటరు

అదనపు సమాచారం

బరువు 419 గ్రా
GROSSE 9.99 సెం.మీ.