శుక్రవారం హెడ్ ​​నాకర్ బాబ్ల్-హెడ్ మూర్తి జాసన్ 13 సెం

RRP: 35,90 28,99

బాబుల్-హెడ్స్ శుక్రవారం 13.

NECA యొక్క 'హెడ్ నాకర్స్' సిరీస్ నుండి వివరణాత్మక బబుల్-హెడ్ ఫిగర్ సుమారుగా 18 సెంటీమీటర్ల పరిమాణంలో ఉంటుంది మరియు అధిక-నాణ్యత రెసిన్తో తయారు చేయబడింది.

స్టాక్ లేదు

ఐటం నెంబర్: NECA39771 వర్గం: , కీవర్డ్:

బాబుల్-హెడ్స్ శుక్రవారం 13.

NECA యొక్క 'హెడ్ నాకర్స్' సిరీస్ నుండి వివరణాత్మక బబుల్-హెడ్ ఫిగర్ సుమారుగా 18 సెంటీమీటర్ల పరిమాణంలో ఉంటుంది మరియు అధిక-నాణ్యత రెసిన్తో తయారు చేయబడింది.

అదనపు సమాచారం

బరువు 568 గ్రా