హైర్ షాట్ల గ్లాసెస్ యొక్క గేమ్ ప్యాక్ సిగ్లెస్

RRP: 12,99 9,99

గ్లాసెస్ & కోస్టర్స్ హైర్ యొక్క గేమ్

- ప్యాక్ కలిగి: 4 ముద్రిత షాట్ అద్దాలు
- అధికారికంగా లైసెన్స్
- సామర్థ్యం: 100 ml

డెలివరీ సమయం: ప్రారంభంలో 01 / 2020

ఐటం నెంబర్: HMB SHT4GT01 వర్గం: , కీవర్డ్:

గ్లాసెస్ & కోస్టర్స్ హైర్ యొక్క గేమ్

- ప్యాక్ కలిగి: 4 ముద్రిత షాట్ అద్దాలు
- అధికారికంగా లైసెన్స్
- సామర్థ్యం: 100 ml

అదనపు సమాచారం

బరువు 548 గ్రా