స్టార్ వార్స్ POP! వినైల్ బబుల్-హెడ్ గణాంకాలు హాలిడే డార్త్ వాడెర్ 9 సెం క్రమానికి (6)

RRP: 95,40 78,99

బబుల్-హెడ్స్ స్టార్ వార్స్

Funko ఈ వివరణాత్మక Wackelkopf గణాంకాలు అందిస్తుంది `పాప్! వినైల్ 'రూపకల్పన!

ప్రతి 9 సెం.మీ. సంఖ్య ఒక అధునాతన విండో బాక్స్లో లేబుల్ బేస్తో సహా పంపిణీ చేయబడుతుంది.

కంటెంట్:

- 5x హాలిడే డార్త్ వాడర్ క్లాసిక్
- 1x హాలిడే డార్త్ వాడర్ చేజ్

స్టాక్ లేదు

ఐటం నెంబర్: FK33884 వర్గం: , కీవర్డ్:

బబుల్-హెడ్స్ స్టార్ వార్స్

Funko ఈ వివరణాత్మక Wackelkopf గణాంకాలు అందిస్తుంది `పాప్! వినైల్ 'రూపకల్పన!

ప్రతి 9 సెం.మీ. సంఖ్య ఒక అధునాతన విండో బాక్స్లో లేబుల్ బేస్తో సహా పంపిణీ చేయబడుతుంది.

కంటెంట్:

- 5x హాలిడే డార్త్ వాడర్ క్లాసిక్
- 1x హాలిడే డార్త్ వాడర్ చేజ్

అదనపు సమాచారం

బరువు 1164 గ్రా