స్టార్ వార్స్ POP! వినైల్ బాబుల్-హెడ్ ఫిగ్యురిన్ హాలిడే R2-D2 9 సెం.మీ.

RRP: 18,90 13,99

బబుల్-హెడ్స్ స్టార్ వార్స్

Funko ఈ వివరణాత్మక wiggling- తల ఫిగర్ అందిస్తుంది `పాప్! వినైల్ 'రూపకల్పన!

9 సెం.మీ పెద్ద సంఖ్య ఒక అధునాతన విండో బాక్స్ లో కలుపుకొని కూర్చిన బేస్ అందిస్తుంది.

స్టాక్ లేదు

ఐటం నెంబర్: FK33891 వర్గం: , కీవర్డ్:

బబుల్-హెడ్స్ స్టార్ వార్స్

Funko ఈ వివరణాత్మక wiggling- తల ఫిగర్ అందిస్తుంది `పాప్! వినైల్ 'రూపకల్పన!

9 సెం.మీ పెద్ద సంఖ్య ఒక అధునాతన విండో బాక్స్ లో కలుపుకొని కూర్చిన బేస్ అందిస్తుంది.

అదనపు సమాచారం

బరువు 164 గ్రా